1 / 1
Zagęszczarka Bomag BT 80D

Zagęszczarka Bomag BT 80D

Marka: Bomag
Model: BT 80 D
Kod produktu: 101 540 47 2122
Kategoria: Zagęszczarki

Opis

Optymalne obszary zastosowań: za­gę­szczanie podłoży w wąskich przestrze­niach (np. roboty w rowach, kanałach, wykopach pod kable lub rurociągi, przy studzienkach czy we­w­­nątrz budyn­ków), zagęszczanie pod­bu­­do­wy lub asfaltu w kon­s­truk­cjach dróg, ścieżek, par­kin­gów, za­gęsz­czanie dna wykopów fundamen­to­wych lub wypełnień (zasy­pek) wy­ko­pów bu­dow­la­nych.

Wydajność, zależnie od rodzaju gruntu: do 317 m2/h.

Ułatwiona praca dzięki pałąkowi prowa­dzą­cemu z regulacją wysokości i tłu­mie­niem drgań. Łatwy dostęp do części i punktów konser­wa­cyjnych.

Silnik diesel Yanmar L48EE-DRBO jed­no­­cylindrowy, chłodzony powietrzem, poj. 219 cm3, moc ISO9249 3,5 kW; rozruch ręczny na linkę.

Parametry techniczne

Moc znamionowa: 3.5 kW
Prędkość posuwu: 16 m/min
Wymiary ( DŁ x WYS X SZER) : 765 x 1000 x 350 mm
Waga 81 kg
Siłą odśrodkowa: 17.5 kN
Pojemność zbiornika paliwa: 3 L
Rodzaj paliwa: Diesel ON
Wysokość skoku do 7 cm
Wymiary stopy 330 x 335 mm
Skuteczność do gł max 65 cm